submit


online — lamang sa Brazil, Portuguese ang pinulongan sa eskwelahan, aktibo nga pagpalambo sa gilay-on sa pagkat-on. Sa Online nga mga kurso sa Portuguese ang pinulongan — ang labing barato nga paagi sa pagkuha sa mga gikinahanglan nga pinulongan nga mga kahanas para sa trabaho, pagtuon o paglalin sa Portugal, Brazil o sa ubang mga portuges sa pagsulti nga mga nasud. Sa Online nga mga kurso sa Portuguese ang pinulongan — ang labing barato nga paagi sa pagkuha sa mga gikinahanglan nga pinulongan nga mga kahanas para sa trabaho, pagtuon o paglalin sa Portugal, Brazil o sa ubang mga portuges sa pagsulti nga mga nasud

About